+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Zrealizowane projekty unijne

Projekty UE
Aktualności – Projekty UE

ZZPE realizuje projekt nt.” Learning from the Nordic Model – One level up in Social Dialogue”(poznając model nordycki podnosimy poziom dialogu społecznego w Polsce)

W ubiegłym roku kierownictwo ZZPE złożyło wniosek o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich projektu  dotyczącego  upowszechnienia w związkowym ruchu branżowym  nordyckiego modelu dialogu społecznego, wykonania analizy porównawczej zasad i praktycznej realizacji...

czytaj dalej

Spotkanie ze związkowcami z Turcji

Głównym tematem spotkania związkowców z OPZZ oraz tureckiej DISK , zorganizowanego w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia w dniu 23.10.2017 r. w ramach projektu UE nt. „Forwarding Skills and Tools for Sukcesfull Bi-partite Dialog in Turkey – Foster" (Umiejętności i...

czytaj dalej

Warsztaty projektowe w Bukareszcie

Wypełniając założenia międzynarodowego projektu nt. „Budowanie strategii promującej zaangażowanie pracowników na rzecz rozwoju poszczególnych sektorów przemysłu metalowego”, realizowanego przez nasz Związek w partnerstwie z organizacjami związkowymi metalowców na...

czytaj dalej

Seminarium projektowe w Wilnie

W dn. 16 – 17 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy ( ZZPE jako lider Projektu) seminarium w Wilnie poświęconym  ocenie  wpływ związków zawodowych na działania przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych w branży metalu w  Polsce i na Litwie  oraz analizowaliśmy ...

czytaj dalej