+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 Pandemia COVID 19 zdecydowanie, wręcz całkowicie, uniemożliwiła realizację  ubiegłorocznych związkowych programów działania, w tym również projektów ponadnarodowych. Tylko w niewielkiej części udało nam się zrealizować założenia programowe w projekcie „Learning from Nordic Model -One level up in social dialogue” (poznając  model nordycki podnosimy  poziom dialogu społecznego ) finansowany w 90 % z tzw. funduszów norweskich. Dlatego z dużą ulgą i satysfakcją przyjęliśmy informację, iż otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie realizacji Projektu o pół roku. Liczymy, że do  lipca 2021 r. ( nowa data zakończenia projektu)  uda nam się urzeczywistnić  w realu wyjazd kilkuosobowej grupy związkowej ZZPE do Oslo, organizację  drugiego seminarium krajowego dla ok. 50 uczestników poświęcone analizie porównawczej polskiego modelu dialogu społecznego z modelem norweskim, przeprowadzić kampanie informującą o rezultatach uzyskanych w trakcie realizacji założeń i celów projektowych oraz  zamknąć działania projektowe na konferencji podsumowującej. 

   Czy uda się zrealizować te zadania w wydłużonym czasie ? To zależy głównie od efektów walki     z koronawirusem w całej  Europie oraz zniesieniu ograniczeń w podróżach zagranicznych i organizacji  wieloosobowych konferencji i seminariów.  Jeśli ograniczenia zostaną utrzymane pozostaje łączność online.

    Doświadczenie wyniesione ze spotkania grupy  związkowej ZZPE z koleżankami i  kolegami z Norweskiej Organizacji Związkowej „SOLIDARITET”, zorganizowanej 8 października ( brało w niej udział 8 przedstawicieli naszego Związku oraz 5 osób reprezentujących „Solidaritet” to  spora dawka wiedzy na temat działania związków zawodowych w Norwegii i wiele wniosków dotyczących polskiego modelu dialogu, ale też  ogromne uczucie niedosytu, gdyż naszym podstawowym narzędziem w codziennym dialogu jest bezpośrednie spotkanie twarzą w twarz.     

    Prowadzone od kilkunastu miesięcy spotkania związkowe ‘online” jasno wykazują, iż  „mówienie do ekranu komputera” stwarza dla dużej grupy działaczy barierę emocjonalną, uniemożliwiającą efektywne przekazywanie myśli i odczuć. I dlatego zależy nam, by projekt realizować zgodnie z założeniami sprzed epidemii, poznać nie tylko stanowiska Partnera projektu, ale też odczuć klimat rozmów.

   Więcej o projekcie na stronie internetowej :http://zzpe-dialogspoleczny.pl/logowanie