+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Informacje o ZZPE

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego

SŁUŻYMY POMOCĄ ORGANIZACJOM ZAKŁADOWYM

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego to jedna z większych ogólnopolskich organizacji branżowych w strukturze Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. ZZPE jest spadkobiercą doświadczeń i tradycji lewicowych związków zawodowych metalowców, które na ziemiach polskich  rozpoczęły zorganizowaną działalność przed ponad stu laty praktycznie we wszystkich trzech zaborach.

ZZPE został utworzony na bazie istniejącej od 1984 roku struktury Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego  Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego i Precyzyjnego „Przemysł Specjalny”. Związek rozpoczął  działalność w 1991 roku, kiedy większość organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji   doszła do wniosku, iż struktura federacyjna nie chroni w dostatecznym stopniu interesów poszczególnych członków  organizacji związkowych, należy więc powołać jednolity związek zawodowy.

Natomiast Federacja LiSMEiP „Przemysł Specjalny”  w dekadzie lat 90-tych rozszerzyła nazwę do LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”, gdy dołączyły  do niej związki z kilku przedsiębiorstw branży chemicznej produkujących na rzecz obronności kraju.
ZZPE i Federacja ZZP LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny” wspólnie prowadzą merytoryczną działalność związkową, posiadają zintegrowaną  strukturę organizacyjną, w tym wspólne biuro w Warszawie, a także wyłaniają wspólne reprezentacje.
ZZPE zrzesza pracowników w kilkudziesięciu organizacjach zakładowych  z wiodących dla przemysłu elektromaszynowego branż: zbrojeniowej, lotniczej, silnikowej, elektronicznej, precyzyjnej, mechanicznej i producentów sprzętu AGD.
ZZPE jest gwarantem branżowego układu zbiorowego pracy dla pracownikówprzedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego.

Funkcję przewodniczącego ZZPE i zarazem szefa Federacji pełni nieprzerwanie od początku istnienia tych struktur kol. Stanisław Janas, poseł na Sejm R.P. II, III i IV kadencji, członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych i Rady Ochrony Pracy.

W ramach struktur ZZPE działa od ponad dziesięciu lat  Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego, która reprezentuje Związek  w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno – Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego – branżowego odpowiednika Komisji Trójstronnej, którego zadaniem jest wspólne ( strony rządowej i partnerów społecznych ) rozwiązywanie najważniejszych problemów branży zbrojeniowej.  Funkcję przewodniczącego Sekcji pełni wiceprzewodniczący Związku i Federacji kol. Jerzy Szpecht.

Biuro ZZPE zatrudnia  wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, w tym prawnika oraz  mediatora z listy MPiPS, którzy z dużym zaangażowaniem służą pomocą organizacjom zakładowym Związku i poszczególnym członkom w zakresie poradnictwa pracy, rozwiązywania konfliktów pracowniczych oraz pozyskiwania środków unijnych.