+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Zarząd

Stanisław Janas

Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i  Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysł Specjalny ,od 1984 r. Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Polsce od 1991 roku. Członek Rady OPZZ, Przewodniczący Branży OPZZ „Przemysł”. Członek Rady Dialogu Społecznego powołanej przez Prezydenta R.P.

Poseł II, III i IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1993-2005. W IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Członek Rady Ochrony Pracy w latach 1994-1998 z ramienia Sejmu RP.

Urodził się 15 listopada 1953 roku w Mielcu. Tu się wychował i uczył. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

W 1977 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec na stanowisku technologa, następnie mistrza w wydziale odlewni.

W 1983 roku został przewodniczącym jednej z największych w Polsce organizacji związkowych NSZZ Pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Rok później powierzono mu funkcję przewodniczącego ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „Przemysł Specjalny” W 1992 roku I Zjazd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego powierzył mu również funkcję przewodniczącego i pełni ją do dziś.

Jerzy Szpecht

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

Urodził się 5 kwietnia 1947 roku w Skarżysku-Kam. Od 1963 roku pracuje w Zakładach Metalowych „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kam.

Od 1990 roku Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego ZZPE w ZM „MESKO” S.A.                                                                                                         Od 1995 roku Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE z siedzibą w ZM „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kam. Współzałożyciel Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.

Z upoważnienia Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego był negocjatorem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego.

Układ został zawarty w 1996 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1997 roku.                                                                                                                         Od 1996 roku stały członek Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Przemysłowego Potencjału Obronnego.

Od 2001 roku Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Przemysłowego Potencjału Obronnego.

Z upoważnienia Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego był negocjatorem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego

 

Skład Prezydium ZZPE i Federacji LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący

Stanisław Janas

Wiceprzewodniczący

Jerzy Szpecht

Sekretarz

Adam Jarosiński

 

Członkowie

Zdzisław Białek

Piotr Janic

Jan Małys

Zdzisława Majder,

 Lech Pożoga

Andrzej Sypek

Skład Komisji rewizyjnej ZZPE

Przewodnicząca

Bożena Halz

Zarząd Krajowy

(wybrany przez VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny”                           Gdańsk – Jelitkowo 6 – 8 maja 2015 r.)

1. Stanisław Janas – Przewodniczący

2. Jerzy Szpecht – wiceprzewodniczący

3. Adam Jarosiński – sekretarz

4. Zdzisław Białek

5. Janusz Czyrek

6. Henryk Franik

7. Mirosław Gonciarz

8. Harłacz Mirosław

9.. Leszek Hołowaty

10. Jan Małys

11. Zdzisława Majder

12. Helena Pasternak

13. Rajmund Ponikowski

14. Anna Radzikowska

15. Anna Sambor

16. Andrzej Sypek 

17. Wojciech Zieliński

 

Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

(wybrana przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Przewodniczący

Beata Tamioła

Członkowie

Zdzisław Białek

Bożena Halz

Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

(wybrany przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

 1. Stanisław Janas – przewodniczący 

 2. Jerzy Szpecht – wiceprzewodniczący 

3. Adam Jarosiński – sekretarz

4. Zdzisław Białek

5. Janusz Czyrek

6. Henryk Franik

7. Mirosłąw Gonciarz

8. Mirosław Harłacz

9. Leszek Hołowaty

10. Piotr Janic

11. Antoni Karasiński

12. Krzysztof Kulesza

13. Zdzisława Majder

14. Jan Małys

15. Helena Pasternak

16. Rajmund Ponikowski

17. Lech Pożoga

18. Anna Radzikowska

19. Anna Sambor

20. Andrzej Sypek

21. Wojciech Zieliński

22. Waldemar Buzuk

Komisja Rewizyjna ZZP „Przemysł Specjalny”

wybrana przez VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 

                                                                                   (Gdańsk – Jelitkowo 6 – 8 maja 2015 r.)

Przew. Komisji Rewizyjnej
Andrzej Jakubowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cezary Pokora

Jolanta Zambrzycka