+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Zarząd

Maciej Ostrowski 

Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i  Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

 

 

 

Skład Prezydium ZZPE i Federacji LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący

Maciej Ostrowski 

Wiceprzewodniczący

Anna Radzikowska 

Marek Gawron 

 Andrzej Sypek

Zbigniew Wysocki

Sekretarz

 Krzysztof Krzemiński 

 Członkowie Prezydium

Sroka Józef

Sulikowski Stefan

 

 

 

Skład Komisji rewizyjnej ZZPE

 1. Panek Jan

 2. Plażuk Robert

3. Staniszewski Józef Robert

 

Zarząd Krajowy

 Bukowina Tatrzańska 15.05. 2023 .

Kadencja :  2023 – 2028

Przewodniczący – Maciej Ostrowski
– Wiceprzewodnicząca – Anna Radzikowska
– Wiceprzewodniczący – Zbigniew Wysocki
– Wiceprzewodniczący – Andrzej Sypek
– Wiceprzewodniczący – Marek Gawron
– Sekretarz – Krzysztof Krzemiński
– Członek Zarządu – Tomasz Strzecha
– Członek Zarządu – Starzec Kacper
– Członek Zarządu – Paweł Biesiada
– Członek Zarządu – Krzysztof Mirowski
– Członek Zarządu – Mirosław Mamla
– Członek Zarządu – Dariusz Przerwa
– Członek Zarządu – Leja Joanna
– Członek Zarządu – Wiesław Niziołek
– Członek Zarządu – Stefan Sulikowski 
– Członek Zarządu – Gabriela Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

(wybrana przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Elżbieta Osuch 

Justyna Ran 

Agnieszka Mokrzycka 

Robert Plażuk 

Józef Robert Staniszewski 

Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

(wybrany przez delegatów  IX Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny”  Bukowina Tatrzańska 15.05.2023 r. kadencja :  2023 – 2028

– Przewodniczący – Maciej Ostrowski
– Wiceprzewodnicząca – Anna Radzikowska
– Wiceprzewodniczący – Zbigniew Wysocki
– Wiceprzewodniczący – Andrzej Sypek
– Wiceprzewodniczący – Marek Gawron
– Sekretarz – Krzysztof Krzemiński
– Członek Rady Federacji /Członek Prezydium – Józef Sroka
– Członek Rady Federacji / Członek Prezydium – Stefan Sulikowski
– Członek Rady Federacji  – Tomasz Strzecha
– Członek Rady Federacji  – Starzec Kacper
– Członek Rady Federacji  – Paweł Biesiada
– Członek Rady Federacji – Krzysztof Mirowski
– Członek Rady Federacji  – Piotr Skowron
– Członek Rady Federacji  – Mirosław Mamla
– Członek Rady Federacji  – Dariusz Przerwa
– Członek Rady Federacji  – Joanna Leja 
– Członek Rady Federacji  – Wiesław Niziołek
– Członek Rady Federacji  – Adam Grabowski
– Członek Rady Federacji  – Ryszard Kądziołka
– Członek Rady Federacji  – Gabriela Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna ZZP „Przemysł Specjalny”

wybrana przez VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 

1. Halicka Małgorzata

2. Andrzej Jakubowski

3.  Szolka Sergiusz