+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Zarząd

Stanisław Janas

Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i  Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysł Specjalny ,od 1984 r. Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Polsce od 1991 roku. Członek Rady OPZZ, Przewodniczący Branży OPZZ „Przemysł”. Członek Rady Dialogu Społecznego powołanej przez Prezydenta R.P.

Poseł II, III i IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1993-2005. W IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Członek Rady Ochrony Pracy w latach 1994-1998 z ramienia Sejmu RP.

Urodził się 15 listopada 1953 roku w Mielcu. Tu się wychował i uczył. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

W 1977 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec na stanowisku technologa, następnie mistrza w wydziale odlewni.

W 1983 roku został przewodniczącym jednej z największych w Polsce organizacji związkowych NSZZ Pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Rok później powierzono mu funkcję przewodniczącego ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „Przemysł Specjalny” W 1992 roku I Zjazd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego powierzył mu również funkcję przewodniczącego i pełni ją do dziś.

 

 

Skład Prezydium ZZPE i Federacji LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący

Stanisław Janas

Wiceprzewodniczący

 Andrzej Sypek

Zbigniew Wysocki

Sekretarz

 Adam Jarosiński

 Członkowie

Białek Zdzisław

Buzuk Waldemar

Gawron Marek

Pożoga Lech

Radzikowska Anna

Sroka Józef

Sulikowski Stefan

 

 

 

Skład Komisji rewizyjnej ZZPE

 1. Panek Jan

 2. Plażuk Robert

3. Staniszewski Józef Robert

 

Zarząd Krajowy

 Zakopane 22 – 24.05.2019 . Kadencja : 2019 – 2023

 

 1. Janas Stanisław  – Przewodniczący
 2. Białek Zdzisław
 3.  Buzuk Waldemar
 4.  Boduch Krzysztof
 5.   Cholewa Piotr
 6.   Hołowaty Leszek
 7.   Hylicki Andrzej
 8.   Gawron Marek
 9.   Jarosiński Adam
 10. Karcz Jagoda
 11. Mamla Mirosław
 12. Mirowski Krzysztof
 13. Radzikowska Anna
 14. Sulikowski Stefan
 15.  Sypek Andrzej
 16. Wysocki Zbigniew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

(wybrana przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Przewodniczący

Beata Tamioła

Członkowie

Zdzisław Białek

Bożena Halz

Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

(wybrany przez VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny”  Zakopane 22 – 24. 05. 2019 r. kadencja : 2019 – 202

 

 1.  Janas Stanisław – Przewodniczący
 2.  Białek Zdzisław
 3.  Buzuk Waldemar
 4.  Boduch Krzysztof
 5.  Cholewa Piotr
 6.  Hołowaty Leszek
 7.  Hylicki Andrzej
 8.  Gawron Marek
 9.  Jarosiński Adam
 10. Karcz Jagoda
 11. Kulesza Krzysztof
 12. Mamla Mirosław
 13. Mirowski Krzysztof
 14. Pożoga Lech
 15. Radzikowska Anna
 16. Skowron Piotr
 17. Sroka Józef
 18. Sulikowski Stefan
 19.  Sypek Andrzej
 20. Wysocki Zbigniew

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna ZZP „Przemysł Specjalny”

wybrana przez VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 

1. Halicka Małgorzata

2. Andrzej Jakubowski

3.  Szolka Sergiusz