+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Aktualności

Z obrad Prezydium Związku i Federacji

10 stycznia 2019 odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie wspólnego Prezydium ZZPE i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”, na którym dokonano analizy dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w organizacjach zakładowych...

czytaj dalej

Kampania wyborcza w Związku i Federacji

    W ostatniej dekadzie mijającego roku rozpoczęła się kampania wyborcza, którą zakończą wybory nowych władz  Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji na szczeblu krajowym.  Kilka organizacji zakładowych i międzyzakładowych jest już po wyborach nowych władz....

czytaj dalej

Spotkanie Rady Konfederacji ZZ Metalowców w Polsce

      11 grudnia 2018 r. Przewodniczący Konfederacji ZZ Metalowców w Polsce kol. Mirosław Grzybek zwołał posiedzenie Rady, na którym rozważano możliwość jej dalszego działania po likwidacji jednej z federacji należącej do Konfederacji ( chodzi o Federację Hutniczych...

czytaj dalej

Spotkanie kierownictwa PGZ ze związkami zawodowymi

                            6 grudnia 2018 r. doszło do długo oczekiwanego przez związki zawodowe ze "zbrojeniówki" spotkania z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Prezesem Witoldem Słowikiem, piątym już szefem PGZ od czasu, gdy władzę...

czytaj dalej