+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Obradowała Rada Dialogu Społecznego

21 września 2018 r. obradowała Rada Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania był prezentacja  projektu ustawy budżetowej Polski na rok 2019 oraz  dyskusja nad działaniami rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa polskiego....
Manifestacja OPZZ w Warszawie

Manifestacja OPZZ w Warszawie

  Ponad  20 tysięcy osób przeszło w sobotę 22 września ulicami Warszawy   w demonstracji OPZZ – Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Domagaliśmy  się m.in. podwyższenia wynagrodzeń, przywrócenia prawa do emerytur pomostowych oraz odmrożenia funduszu...
Zmiana na stanowisku Prezesa PGZ

Zmiana na stanowisku Prezesa PGZ

Od piątku 21 września 2018 r. obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej pełni Witold Słowik  .           Witold Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów...

Wybory w ZZPE w PCO

      17 września 2018 r. w Zebranie Ogólne Organizacji Zakładowej ZZPE w PCO  podsumowało czteroletnią działalność  Związku oraz wybrało nowe władze, powierzając ponownie obowiązki Przewodniczącej  koleżance Annie Radzikowskiej. Prawie stuosobowy Związek wybrał na...