+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Z obrad Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji

            12 czerwca br. w Warszawie obradowały wspólnie Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Rada Federacji ZZ P LISMEPICH „Przemysł Specjalny” . Było to pierwsze powiedzenie władz statutowych obu struktur w  nowej kadencji ( 2019 –...

Obradowały – Zarząd Krajowy ZZPE i Rada Federacji

29 marca 2019 r. odbyło się statutowe, wspólne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”, na którym  podsumowano ubiegłoroczną działalność merytoryczną oraz finansową, a także przyjęto szereg uchwał dotyczących...

Z obrad Prezydium Związku i Federacji

22 lutego 2019 r. obradowało w Warszawie wspólne Prezydium ZZPE i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”. Prezydium przyjęło Sprawozdanie z działalności ZZPE i Federacji za rok ubiegły, ale głównym tematem obrad była ocena stanu przygotowań do VIII Zjazdu Sprawozdawczo –...