+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Dokumenty statutowe

Statut ZZPE

Statut Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (tekst jednolity, przyjęty na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 26.pażdziernika 2007 r. i zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30)

Regulamin działania OMZZPE

REGULAMIN działania Organizacji Międzyzakładowych Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (przyjęty przez Zarząd Krajowy ZZPE w dniu 24 lutego 2004 r.)

Statut Federacji ZZPP LISMEPiCH "Przemysł Specjalny"

Statut Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Precyzyjnego i Chemicznego.

„Przemysł Specjalny”

Statut Federacji ZZPPLSMPC

Statut Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Precyzyjnego i Chemicznego.