+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl
Przedłużony okres realizacji projektu Norge

Przedłużony okres realizacji projektu Norge

 Pandemia COVID 19 zdecydowanie, wręcz całkowicie, uniemożliwiła realizację  ubiegłorocznych związkowych programów działania, w tym również projektów ponadnarodowych. Tylko w niewielkiej części udało nam się zrealizować założenia programowe w projekcie „Learning from...

Spotkanie ze związkowcami z Turcji

Głównym tematem spotkania związkowców z OPZZ oraz tureckiej DISK , zorganizowanego w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia w dniu 23.10.2017 r. w ramach projektu UE nt. „Forwarding Skills and Tools for Sukcesfull Bi-partite Dialog in Turkey – Foster”...