+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dniu 15 czerwca br.biuro ZZPE zorganizowało odkładane od dłuższego czasu seminarium , zorganizowane w ramach projektu „Learning from the Nordic Model – one level up in Social Dialogue”.  I poświęcone  analizie porównawczej  dialogu społecznego w Polsce  z modelem nordyckim,  Projekt, finansowany z tzw. funduszów norweskich, ma na celu przyczynienie się do poprawy dialogu społecznego i współpracy i zwiększyć zdolność partnerów społecznych do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym poprzez transfer najlepszych praktyk.. W spotkaniu wzięło udział przeszło 50 osób.

smartcapture

smartcapture

smartcapture

smartcapture

    W trakcie warsztatów prezentację dotyczącą dialogu w Norwegii przedstawił ( w systemie online ) przewodniczący norweskiego związku zawodowego „Solidarite Nord” p. Artur Kublik. Jego wystąpienie było przyczynkiem do dyskusji (moderowanej przez prawnika p. Pawła Śmigielskiego) o przyczynach najważniejszego elementu rzetelnego dialogu społecznego, czyli wzajemnego zaufania stron tegoż dialogu.

   Dlaczego nie ufamy sobie, gdy siadamy do negocjacji ? Dlaczego pracodawcy usiłują oszukiwać ruch zawodowy lub traktują z lekceważeniem ? To są pytania, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź i być może potrzeba tak długiej, stuletniej – jak w Norwegii, tradycji dialogu, by przekonać się, że zgoda buduje, zaś niezgoda rujnuje. Spotkanie było organizowane w dwóch pomieszczeniach i transmitowane na kilku ekranach.