+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Zarząd Krajowy

ZARZĄD KRAJOWY Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (wybrany przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego,...

Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

RADA FEDERACJI ZZP „Przemysł Specjalny” (wybrany przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego,...

Komisja Rewizyjna ZZP „Przemysł Specjalny”

Komisja Rewizyjna ZZP „Przemysł Specjalny” (wybrana przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego,...