+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Skład Prezydium ZZPE i Federacji LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”

Przewodniczący
Stanisław Janas

Wiceprzewodniczący
Jan Chorzępa

Wiceprzewodniczący
Jerzy Szpecht

Sekretarz
Adam Jarosiński

Członkowie
Zdzisław Białek
Piotr Janic
Jan Małys
Zdzisława Majder,
Jacek Muskała
Tadeusz Stefaniak
Andrzej Sypek