+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Skład Komisji rewizyjnej ZZPE

Przewodnicząca
Beata Tamioła

Bożena Halz
Sonia Kołodziej