+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

KOMISJA REWIZYJNA
Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
(wybrana przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Przewodniczący
Beata Tamioła

Członkowie
Zdzisław Białek
Bożena Halz