+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

RADA FEDERACJI ZZP „Przemysł Specjalny”
(wybrany przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Przewodniczący
Stanisław Janas

Jacenty Baranowski
Agnieszka Celińska
Jan Chorzępa
Józef Durda
Henryk Franik
Aleksander Gajek
Gonciarz Mirosław
Leszek Hołowaty
Adam Jarosiński
Antoni Karasiński
Andrzej Kostecki
Jan Małys
Zdzisława Majder
Ewa Pawłowska
Rajmund Ponikowski
Halina Pyzalska
Tadeusz Stefaniak
Andrzej Sypek
Jerzy Szpecht
Józef Śnieżek