+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

ZARZĄD KRAJOWY
Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
(wybrany przez VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego: „Przemysł Specjalny” 27 – 29 kwietnia 2011 r.)

Przewodniczący
Stanisław Janas

Jan Chorzępa
Józef Durda
Henryk Franik
Aleksander Gajek
Mirosław Gonciarz
Leszek Hołowaty
Adam Jarosiński
Andrzej Kostecki
Jan Małys
Zdzisława Majder
Rajmund Ponikowski
Tadeusz Stefaniak
Andrzej Sypek
Jerzy Szpecht
Józef Śnieżek
Halina Pyzalska
Anna Sambor