+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W ubiegłym roku kierownictwo ZZPE złożyło wniosek o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich projektu  dotyczącego  upowszechnienia w związkowym ruchu branżowym  nordyckiego modelu dialogu społecznego, wykonania analizy porównawczej zasad i praktycznej realizacji dialogu społecznego w Norwegii i w Polsce. Projekt został pozytywnie oceniony i nasz Zwiazek otrzymał dotację na jego realizację

Promotorem projektu: jest oczywiście Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego zaś Partnerem norweskim „Solidaritet” – norweskie stowarzyszenie pomocowe powiązane z ruchem zawodowym. Czas trwania projektu: 03.02.2020 – 31.01.2021

 Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy dialogu społecznego i współpracy. Zwiększy on zdolność partnerów społecznych do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym poprzez transfer najlepszych praktyk i szkoleń.

Szczegółowe cele projektu to:- Promowanie sektorowego dialogu społecznego w celu poprawy środowiska pracy;- Zwiększenie dwustronnego i trójstronnego dialogu na temat problemów i wyzwań sektora elektromechanicznego w Polsce na podstawie modelu nordyckiego- Zwiększenie świadomości na temat wpływu związków zawodowych na warunki i potencjał przedsiębiorstw oraz na dobre samopoczucie pracowników- Porównanie polskich i norweskich doświadczeń, między innymi w zakresie wpływu związków zawodowych na wzrost kwalifikacji pracowników i aktywny udział w dialogu społecznym (wdrażanie najlepszych norweskich praktyk w Polsce.- Projekt zacieśni współpracę norweskich i polskich wiodących partnerów społecznych. Partnerstwo będzie oparte na długoterminowej współpracy a strona norweska pomoże polskiemu promotorowi w tworzeniu silnej sieci partnerów społecznych i ekspertów w tej dziedzinie poprzez spotkanie networkingowe i wizytę studyjną.

 W trakcie realizacji projektu zostaje uruchomiano odrębna strona internetowa, która jest głównym narzędziem promującym cele, rezultaty, działania i osiągnięte  wyniki w polskim grupie docelowej, tj. w branżowym ruchu zawodowym sektora elektromaszynowego.

Realizacja projektu rozpocznie się od spotkania  w Norwegii, ale ze względu na ograniczenia związane z pandemią planowane na maj br. spotkanie przesuwa się i jego data jest uzależniona od zniesienia ograniczeń w podróżach międzynarodowych.

W pierwszym spotkaniu weźmie udział dwóch  ekspertów, sześciu uczestników z Norwegii oraz czterech z Polski. Kolejnym punktem działania jest przygotowanie analizy porównawczej o dwustronnym i trójstronnym dialogu społecznym. Analizy przygotują eksperci z Polski i Norwegii. Ekspertyzy już w zasadzie są przygotowane i będą stanowić kanwe do dyskusji na pierwszym spotkaniu w Oslo. Kolejno przewiduje się wyjazd studyjny do Norwegii – 5 osób z Norwegii dla pięciu osób z Polski  z celu wymiany doświadczeń w obu krajach.

Ponadto zaplanowane są dwie tury warsztatów  w Polsce w  każdym weźmie udział po 20  osób, na których zostanie przedstawiony nordycki model dialogu społecznego oraz  dyskusja nad strategią dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń norweskich i diagnozą warunków i wyzwań dialogu społecznego w Polsce oraz Norwegii.

Projekt zakończy się w styczniu 2021 r. organizacją konferencji w Polsce z udziałem przedstawicieli partnera norweskiego.