+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl
Warsztaty projektowe w Bukareszcie

Warsztaty projektowe w Bukareszcie

Wypełniając założenia międzynarodowego projektu nt. „Budowanie strategii promującej zaangażowanie pracowników na rzecz rozwoju poszczególnych sektorów przemysłu metalowego”, realizowanego przez nasz Związek w partnerstwie z organizacjami związkowymi metalowców na...
Seminarium projektowe w Wilnie

Seminarium projektowe w Wilnie

W dn. 16 – 17 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy ( ZZPE jako lider Projektu) seminarium w Wilnie poświęconym  ocenie  wpływ związków zawodowych na działania przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych w branży metalu w  Polsce i na Litwie  oraz analizowaliśmy ...
Seminarium projektowe w Krakowie i Mielcu

Seminarium projektowe w Krakowie i Mielcu

W dn. 14 i 15 kwietnia 2016 r. biuro ZZPE, jako lider międzynarodowego projektu “Development of Strategy for promoting workers involvement in metal sector” (Opracowanie strategii wspierania zaangażowania pracowników w branży metalowej) zorganizowało dwudniowa...