+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

14 czerwca 2016 r. pięcioosobowe przedstawicielstwo ZZPE i Federacji uczestniczyło w seminarium, zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu z udziałem przedstawicieli związków zawodowych z Cho rwacji (Lider Projektu), Serbii i Bułgarii i Włoch oraz przedstawicieli pracodawców z Niemiec.

Głównym tematem obrad była implementacja na grunt prawa narodowego dyrektyw unijnych poświęconych prawu pracowników do informacji ( dyrektywy : 98/59/WE ; 2001/23/WE ; 2002/14/WE ; 2009/38/WE ; 2002/25/WE ; 2011/35/WE) oraz analiza ankiet poświęconych ocenie pracowniczej jakości i efektów pracy związków zawodowych oraz rad pracowniczych w zakresie realizacji praw pracowników zawartych w przepisach krajowych.