+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dn. 16 – 17 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy ( ZZPE jako lider Projektu) seminarium w Wilnie poświęconym  ocenie  wpływ związków zawodowych na działania przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych w branży metalu w  Polsce i na Litwie  oraz analizowaliśmy  podobieństwa i różnice modeli stosunków przemysłowych w obu krajach. Dyskusja miała obejmować również sytuację w Rumunii, ale delegacja metalowców rumuńskich nie dojechała na seminarium z przyczyn technicznych.

Trzyosobowa delegacja polska uczestniczyła ponadto w manifestacji  – przed litewskim parlamentem – zorganizowanej przez związki zawodowe zaniepokojone projektowanymi zmianami w litewskim kodeksie pracy.  Proponowane przez rząd zmiany mają wyraźnie liberalny charakter i zmierzają do tzw. uelastycznienia systemu czasu pracy oraz wydłużenia okresu zatrudnienia uprawniającego do przejścia na emeryturę.