+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Głównym tematem spotkania związkowców z OPZZ oraz tureckiej DISK , zorganizowanego w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia w dniu 23.10.2017 r. w ramach projektu UE nt. „Forwarding Skills and Tools for Sukcesfull Bi-partite Dialog in Turkey – Foster” (Umiejętności i narzędzia do prowadzenia dialogu dwustronnego w Turcji) było porównanie systemów strukturalnych dialogu społecznego w Polsce i Turcji). Dialog w branży metalowców, jako przykład dialogu branżowego w Polsce, przedstawił Przewodniczący ZZPE i jednocześnie Przewodniczący branży OPZZ „Przemysł” kol. Stanisław Janas. Reprezentujący OPZZ sekretarz Rady Dialogu Społecznego, kol. Janusz Gołąb przedstawił prezentację o praktycznym wymiarze dialogu społecznego na szczeblu centralnym. Reprezentujący turecką Centralę Związkową DISK kol. Eyup Ozer zebranych z sytuacją związków zawodowych w Turcji, w tym z poziomem uzwiązkowienia, sytuacją prawną oraz mechanizmami dialogu.