+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

19 i 20 września 2016 r. odbyło się w Sofii trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu „Poznaj swoje prawa…”, prowadzonego przez Związek Zawodowy Metalowców Chorwacji w partnerstwie z naszym Związkiem oraz bułgarską PDKREPĄ, włoskim CGiT z Lombardii, Związkiem Zawodowym Metalowców w Serbii i Związkiem Pracodawców regionu Saksonii i Brandenburgii w Niemczech. Nasz Związek reprezentowała siedmioosobowa grupa działaczy z wiceprzewodniczącym ZZPE kol. Janem Chorzępą oraz sekretarzem Związku kol. Adamem Jarosińskim.

Głównym tematem dwudniowych obrad była realizacja praw związkowych i pracowniczych, zawartych w dyrektywach UE na gruncie przedsiębiorstw. Inicjując dyskusję eksperci partnera niemieckiego przedstawili zasady współdziałania związków zawodowych i Rad Zakładowych (Rad Pracowników) na rzecz załóg. Ożywioną dyskusję wywołała zwłaszcza teza jednego z ekspertów o możliwości zastosowania prawa veta ze strony Rady Zakładowej w przedsiębiorstwie w stosunku do decyzji zarządu. Partnerzy z krajów bałkańskich, zwłaszcza związkowcy z Serbii, domagali się podania szczegółowych przykładów, uznając, że teza kolegi z Niemiec jest mocno dyskusyjna i nie oparta o przepisy prawa. W dyskusji poświęconej układom zbiorowym pracy zwrócono uwagę na sytuację w Polsce, gdzie – odmiennie od innych krajów – układy branżowe i gałęziowe są w zaniku, natomiast główny ciężar negocjacji nad uzp spoczywa na organizacjach zakładowych. Dodatkowym elementem, który wywołał dyskusję była informacja, iż związki zawodowe w Polsce działają na rzecz całych załóg pracowniczych, a nie tylko swoich członków. W Projekcie „Know Your Rights be on the right track and shape your future” przewiduje się jeszcze jedno spotkanie w Zagrzebiu, które będzie stanowić podsumowanie i jego oficjalne zakończenie.