+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Projekt IM.TRA.CO. Seminarium w Istambule

Seminarium w Istambule W ramach realizacji międzynarodowego projektu Improving Transnational Communication – IM.TRA.CO., który realizujemy wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych branży elektromaszynowej z Hiszpanii, Włoch, Serbii i Turcji, w dniach 28 i 29...

Projekt IM.TRA.CO

„IM.TRA.CO” czyli  Improwing Transnational Communication (poprawa komunikacji między stronami dialogu społecznego na poziomie ponadnarodowym)  to kolejny projekt  ZZPE,  dofinansowywany bezpośrednio z Komisji Europejskim, który otrzymał pozytywna opinię i został...
Zakończyliśmy projekt „New Skills For Secure Jobs”

Zakończyliśmy projekt „New Skills For Secure Jobs”

Seminarium w Sofii ( 27.02.2014) było ostatnim działaniem merytorycznym w  projekcie  „New  Skills For Secure Jobs” (Nowe umiejętności na rzecz trwałych miejsc pracy.  Projekt, w którym  liderem był bułgarski związek zawodowy „Metal-Elektro” – CITUB”...
Dublin – realizacja Projektu UE PIN

Dublin – realizacja Projektu UE PIN

W dniach 15-17 maja odbyła się konferencja poświęcona realizacji Projektu UE- PIN, którego celem jest nadzór związków zawodowych z 9 krajów Unii Europejskiej nad wdrażaniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia nieformalnego i...