+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Seminarium w Belgradzie (28 listopada 2014 r.) było ostatnim akcentem w realizacji merytorycznej projektu IM.TRA.CO. Projekt był  realizowany w partnerstwie z Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia (CGiL Lombardia – Włochy), Confederacion Sindical de Comisiones  Obrerars (CCO – Hiszpanii), Birlesik Metal Is Sendikasi z Turcji oraz Samostalnim Sindokatem Metalaca  z Serbii. Liderem Projektu był nasz Związek. Głównym celem projektu była poprawa komunikacji ponadnarodowej na poziomie kontynentalnym w obszarze przemysłu elektromaszynowego.

Spotkanie w Belgradzie miało na celu podsumowanie dyskusji, które prowadziliśmy w 2014 r. w Madrycie, Mediolanie i Istambule, ponadto wypracowaliśmy zręby strategii komunikacji ponadnarodowej dla związków z krajów będących już członkami UE oraz dla organizacji branży przemysłu (głównie elektromaszynowego i metalowego) z krajów kandydujących do Unii.

W sumie w spotkaniach projektowych  wzięło udział prawie 50 osób z pięciu krajów (w tym ośmiu przedstawicieli naszego Związku). Obrady w Belgradzie prowadził sekretarz ZZPE Adam Jarosiński.