+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

„IM.TRA.CO” czyli  Improwing Transnational Communication (poprawa komunikacji między stronami dialogu społecznego na poziomie ponadnarodowym)  to kolejny projekt  ZZPE,  dofinansowywany bezpośrednio z Komisji Europejskim, który otrzymał pozytywna opinię i został skierowany do realizacji . Projekt jest  wspólną inicjatywą  organizacji związkowych z Polski ( ZZPE jako lider projektu), Włoch (Confederazione GGenerale Italiana del Lavoro z Lombardii – partner współzarządzający), Hiszpanii (Federacion de Industria de Cemisiones Obreras) oraz Turcji (Birlesik Metalis Sindicasi) i Serbii (Samostalni Sindicat Metalaca).

Program projektu był budowany na bazie doświadczeń zdobytych w projektach z ubiegłego roku, w tym głownie na Fostering Involvement of Workers in Undertakings, w którym głównym  celem była analiza narodowych implementacji unijnych dyrektyw dotyczących praw pracowniczych do informacji, konsultacji i partycypacji. Ze względu na liczbę partnerów projekt jest przedsięwzięciem złożonym i – jak na warunki organizacyjne ZZPE – trudnym do realizacji, głownie ze względu na konieczność ponoszenia dwudziestoprocentowej  części  kosztów jego realizacji. Ogólna wartość  projektu wynosi  196 285, 62 euro.

W ramach działań projektowych w dniach 1 – 2 kwietnia 2014 r. odbyło się w Madrycie seminarium inauguracyjne, w którym wzięło udział troje przedstawicieli naszego Związku. W dyskusji przedstawiono zasady działania dyrektywy WE 2009/38 w poszczególnych krajach partnerów oraz zastanawiano się nad metodami zwiększenia skuteczności działania europejskich rad zakładowych poprzez rozszerzenie sieci informacyjnej, stworzenie krajowych ośrodków koordynacyjnych pracy przedstawicieli ERZ . W dyskusji wskazywano również na głębokie różnice w stosowaniu  – na gruntach narodowych – poszczególnych dyrektyw.