+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Seminarium w Mediolanie

Zgodnie z założeniami projektowymi w dniach 10 -11 czerwca 2014 r.  Związek – jako lider projektu ponadnarodowego, realizowanego w partnerstwie z Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia z Włoch,  Federacion de Industria de Comisiones Obreras z Hiszpanii, Birlesik Metal Is Sendicasi z Turcji i Samostalni Sindicat Metalaca z Serbii, zorganizował – wraz z kolegami włoskimi – dwudniowe seminarium w Mediolanie. Głównym tematem obrad i dyskusji były:

  1. wdrażanie do przepisów do prawa narodowego oraz praktyczna realizacja dyrektywy 98/95/WE w sprawie zwolnień grupowych – prezentację na ten temat przygotował ekspert włoski, który wskazał na istotne różnice w podejściu do problematyki zwolnień grupowych w krajach kandydujących i będących już członkami UE, a także na rażące różnice w systemach zabezpieczeń społecznych wewnątrz UE ;
  2. ocena i analiza – w kontekstach narodowych – kluczowych umiejętności komunikacji z przedstawicielami pracowników, które są niezbędne w tworzeniu elementów konsultacji i mediacji – wykład na ten temat przygotował ekspert polski, koncentrując się głownie na ocenie skuteczności dialogu społecznego jako podstawowego narzędzia  w rozwiązywaniu problemów stosunków przemysłowych i sporów zbiorowych.