+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

12 lutego 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Development of Strategy for Promoting Workers Involvement in Metal Sector: (Opracowanie strategii wspierania zaangażowania pracowników sektora „metalu”). Projekt, finansowany w 90% przez Komisję Europejską ( 10 % kosztów ponosi lider projektu – ZZPE ), ma za zadanie przeprowadzenie analizy porównawczej w Polsce, Rumunii i na Litwie praktycznego wdrażania dyrektyw KE, dających pracownikom prawo do informacji oraz wypracowania przez związki zawodowe strategii pełniejszego wykorzystania instrumentów prawnych UE na rzecz partycypacji pracowniczej w rozwoju przedsiębiorstwa i branży.

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, wzięli udział: kol. Marija Varasimaviciene – Przewodnicząca Związku Zawodowego Metalowców na Litwie (Lithuanian Unification of Metal Workers Trade Unions) oraz jej zastępczyni – kol. Svetlana Jevtusenko; kol. Doru Puiu – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Solidarność Metalowców w Rumunii (Federatia Nationala Sindicala Solidaritatea Metal} wraz z członkiem Zarządu Federacji kol. Gheorghita Botica. ZZPE reprezentował i obrady prowadził Sekretarz ZZPE Adam Jarosiński. W pierwszej części obrad uczestniczył też, jako gość honorowy, wiceprzewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski, który otworzył obrady i przedstawił charakterystykę sytuacji społeczno – politycznej w Polsce, w tym stanowisko OPZZ wobec programu socjalnego i społecznego nowego rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach projektu odbędą się jeszcze trzy spotkania trzyosobowych zespołów eksperckich: 14-15.04.2016 w Krakowie; 16-17.06.2016 w Wilnie; 19 -20.10.2016 w Bukareszcie. Zamknięcie projektu nastąpi w Warszawie n najprawdopodobniej w maju 2017 r. Przewiduje się również wydanie wspólnej publikacji z analizami wdrażania dyrektyw unijnych na grunt praw krajowych w Polsce, Rumunii i Litwie oraz wytycznych dla związków zawodowych. Po zakończeniu obrad organizator zaprosił delegatów na krótki spacer po Warszawie.