+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dn. 14 i 15 kwietnia 2016 r. biuro ZZPE, jako lider międzynarodowego projektu “Development of Strategy for promoting workers involvement in metal sector” (Opracowanie strategii wspierania zaangażowania pracowników w branży metalowej) zorganizowało dwudniowa konferencję z udziałem trojga przedstawicieli z Rumuni z szefem Związku Metalowców Rumunii kol. Doru Puiu oraz trójki metalowców z Litwy z Szefową Związku kol. Mariją Varasimaviciene.

Pierwszy dzień obrad odbywał się w Krakowie. Uczestnicy spotkania analizowali praktyczne skutki i metody realizacji, w wymiarze narodowym, prawa pracowników do informowania, czyli wdrażania na grunt krajowy przepisów dyrektywy 2002?14/WE. Podstawę do dyskusji stanowiła prezentacja przygotowana przez sekretarza ZZPE Adama Jarosińskiego.

W trakcie spotkania w Mielcu, nasi goście zapoznali się produkcją lotniczą PZL, a przedstawicielka Zarządu PZL – MIELEC, pani M. Górak-Kopeć zaprezentowała schemat oraz omówiła zasady współdziałania Zarządu Firmy ze związkami zawodowymi, przedstawiła formy dialogu autonomicznego w przedsiębiorstwie oraz główne założenia programów kształcenia ustawicznego załogi finansowanych ze środków PZL. Opinię strony związkowej na temat realizacji zasad współpracy, zbieżna w ocenie ze strona pracodawców, przedstawił wiceprzewodniczący ZZPE w PZL Mielec kol. Zdzisław Białek. W części spotkania mieleckiego uczestniczył Przewodniczący ZZPE kol. Stanisław Janas, który przedstawił działanie struktury dialogu społecznego, realizowanego w oparciu o nową ustawę powołująca Radę Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym i rady branżowe w poszczególnych sektorach gospodarczych.