+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Wypełniając założenia międzynarodowego projektu nt. „Budowanie strategii promującej zaangażowanie pracowników na rzecz rozwoju poszczególnych sektorów przemysłu metalowego”, realizowanego przez nasz Związek w partnerstwie z organizacjami związkowymi metalowców na Litwie i w Rumunii, w dniach 19 i 20 października 2016 r. trzyosobowe zespoły z partnerskich organizacji brały udział w warsztatach poświęconych głównie przedstawieniu praktycznych aspektów realizacji na poziomie przedsiębiorstwa praw pracowniczych i związkowych, wynikających z dyrektyw UE oraz ich implementacji na grunt prawa krajowego.

Wystąpienie rumuńskiej przedstawicielki Krajowej Konfederacji Związków Zawodowych „Kartel ALFA” /Confederatia Naţională Sindicala „Cartelul ALFA”/, do której należy rumuński partner projektowy – Federatia Nationala Sinducala Solidaritatea Metal, wskazało na liczne podobieństwa w sytuacji pracowników i związków zawodowych w krajach postsocjalistycznych, gdzie wprowadzenie liberalnych zasad gospodarczych w praktycznie niczym nie skrępowanym wymiarze doprowadziło do pauperyzacji społeczeństwa i głębokich podziałów w zarówno w sferze mentalnej jak i ekonomicznej. Rumuńska prelegentka stwierdziła m.in.. że kodeks pracy, który wszedł w życie w 2011 roku, stał się instrumentem, który generuje powstawanie miejsc pracy, za które płaci się najniższą pensję krajową. Przepisy kodeksu pozwalają pracodawcom na rozszerzone stosowanie terminowych umów o pracę ze szkodą dla umów na czas nieokreślony, oraz na zwolnienia grupowe bez płacenia odpraw. Jego uchwaleniu towarzyszyły liczne demonstracje i protesty związków zawodowych oraz partii opozycyjnych.

Warsztaty w Bukareszcie były przedostatnim spotkaniem partnerstwa w tym projekcie. Zamknięcie projektu, finansowanego ze środków UE oraz Lidera Projektu (ZZPE), odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku w Polsce.