+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Ukonstytuowany Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej

23 marca 2020 r. ukazała się informacja, iż Rada Nadzorcza PGZ S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ S.A., powołując na nie Andrzeja Kensboka. Z kolei na stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu mianowani zostali Michał Pietrzyk oraz...

Czy dojdzie do strajku w Fabryce Broni ?

   Odkąd prezesem Fabryki Broni w Radomiu mianowano Adam Suligę rokowania płacowe tradycyjnie stają się polem konfliktu. W drugim tygodniu lutego br. dwa reprezentatywne związki zawodowe, tj. ZZPE i NSZZ „Solidarność” oficjalnie weszły w spór zbiorowy z...

Wizyty Przewodniczącego Związku na Podkarpaciu

     20 i 21 lutego 2020 r. Stanisław Janas – Przewodniczący  ZZPE i Federacji ZZ PP „Przemysł Specjalny”  odwiedził trzy organizacje związkowe  na Podkarpaciu :  ZZPE w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych, ZZPE w PZL –Filtry – Sędziszów oraz ZZPE w PZL –...