+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl
Nowy pakt społeczny czy tylko „mydlenie oczu” ?

Nowy pakt społeczny czy tylko „mydlenie oczu” ?

    14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, z udziałem  Iwony Michałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii . Spotkanie, jak można było przeczytać w komunikacie Departamentu...
Co z tą „Narwią” ?

Co z tą „Narwią” ?

      Program „ Narew” ma być   w niedalekiej podobno przyszłości  zasadniczym elementem obrony, przeznaczonym do osłony zarówno zgrupowań wojsk, jak i infrastruktury krytycznej, ma  mieć kluczowe znaczenie dla systemów obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP.        To...

Narada kierownictwa ZZPE i Federacji

      22 stycznia 2021 r. bezpośrednio po spotkaniu z Prezesem PGZ  ( relację ze spotkania  przekazaliśmy  odrębnej notatce przesłanej w dniu 23.01.br.)  czteroosobowe kierownictwo Związku i Federacji  : Stanisław Janas, Andrzej Sypek, Zdzisław Wysocki i Adam...