+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl
Co z tą „Narwią” ?

Co z tą „Narwią” ?

      Program „ Narew” ma być   w niedalekiej podobno przyszłości  zasadniczym elementem obrony, przeznaczonym do osłony zarówno zgrupowań wojsk, jak i infrastruktury krytycznej, ma  mieć kluczowe znaczenie dla systemów obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP.        To...

Narada kierownictwa ZZPE i Federacji

      22 stycznia 2021 r. bezpośrednio po spotkaniu z Prezesem PGZ  ( relację ze spotkania  przekazaliśmy  odrębnej notatce przesłanej w dniu 23.01.br.)  czteroosobowe kierownictwo Związku i Federacji  : Stanisław Janas, Andrzej Sypek, Zdzisław Wysocki i Adam...
Przedłużony okres realizacji projektu Norge

Przedłużony okres realizacji projektu Norge

 Pandemia COVID 19 zdecydowanie, wręcz całkowicie, uniemożliwiła realizację  ubiegłorocznych związkowych programów działania, w tym również projektów ponadnarodowych. Tylko w niewielkiej części udało nam się zrealizować założenia programowe w projekcie „Learning from...
Niepokój w  „Zbrojeniówce”

Niepokój w „Zbrojeniówce”

    Zacznijmy od wydarzeń najnowszych. 12  stycznia  2021 r. Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny  w MESKO S.A. ogłosił wyniki referendum  w sprawie prowadzenia akcji protestacyjnej przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej, braku umiejętności...