+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Projekt UE – Development of Strategy for Promoting Workers Involvement in Metal Sector

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W PARTNERSTWIE Z METALOWCAMI Z LITWY I RUMUNII

Zaprasza do udziału w projekcie: Development of Strategy for Promoting Workers Involvement in Metal Sector (Opracowanie strategii wspierania zaangażowania pracowników sektora „metalu”).

Okres realizacji projektu:

LUTY 2016 – MAJ 2017

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy porównawczej w Polsce, Rumunii i na Litwie praktycznego wdrażania dyrektyw KE, dających pracownikom prawo do informacji oraz wypracowania przez związki zawodowe strategii pełniejszego wykorzystania instrumentów prawnych UE na rzecz partycypacji pracowniczej w rozwoju przedsiębiorstwa i branży.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie:

  • seminarium inaugurującego w Warszawie
  • trzech spotkań trzyosobowych zespołów eksperckich:
    • 14-15.04.2016 w Krakowie
    • 16-17.06.2016 w Wilnie
    • 19 -20.10.2016 w Bukareszcie
  • wydanie wspólnej publikacji z analizami wdrażania dyrektyw unijnych na grunt praw krajowych w Polsce, Rumunii i Litwie oraz wytycznych dla związków zawodowych