+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Projekt UE – W dobrym kierunku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WRAZ Z PARTNEREM
– ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO

Zapraszają:

 • Przedstawicieli OPZZ, w tym:
 • członków zarządów struktur zakładowych Przemysłowego Potencjału Obronnego
 • członków działających w Radach Pracowników Przemysłowego Potencjału Obronnego
 • przedstawicieli związkowych z Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno – Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego
 • Przedstawicieli Organizacji Pracodawców spośród zarządów przedsiębiorstw PPO

Do udziału w projekcie

Okres realizacji projektu:

LIPIEC 2012 – GRUDZIEŃ 2013

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 75 przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych – multiplikatorów wiedzy w zakładach Przemysłowego Potencjału Obronnego – w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do warunków jednolitego europejskiego rynku produkcji i handlu bronią w drodze dialogu społecznego oraz ze stroną rządową w okresie 18 miesięcy.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie:

 •  seminarium inaugurującego, w czasie którego omówione zostaną:
 • podstawowe cele i założenia projektu w kontekście stanu procesów restrukturyzacji sektora obronnego
 • wyzwania przekształceń sektora w kontekście polskim i europejskim
 • skutki  wejścia w życie Dyrektywy 81 UE dla polskich przedsiębiorstw PPO
 • Europejska Agencja Ochrony (EDA) a europejska współpraca dotycząca uzbrojenia
 • trzech trzydniowych szkoleń z częścią teoretyczną oraz pracą seminaryjno-warsztatową
 • dwóch forów dotyczących tematyki restrukturyzacji wraz z dyskusją panelową na temat m.in. europejskiego a polskiego systemu bezpieczeństwa, procesów globalizacji a potrzeby koncentracji PPO w Polsce, strategii i instrumentów szybkiego reagowania na zmianę gospodarczą w restrukturyzowanym sektorze zbrojeń