+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Seminarium w Sofii ( 27.02.2014) było ostatnim działaniem merytorycznym w  projekcie  „New  Skills For Secure Jobs” (Nowe umiejętności na rzecz trwałych miejsc pracy.  Projekt, w którym  liderem był bułgarski związek zawodowy „Metal-Elektro” – CITUB” realizowaliśmy wspólnie z reprezentacjami ruchu zawodowego z Hiszpanii i Macedonii.  W  ramach projektu przedstawiciele ZZPE wzięli wcześniej udział w spotkaniach w Madrycie i Warszawie.

Seminarium w Sofii było  poświęcone związkowej ocenie narodowych programów kształcenia ustawicznego w świetle realizacji zapisów Strategii UE  „Europa 2020″, na przykładzie przedsiębiorstw wybranych sektorów przemysłu metalowego oraz analizie porównawczej  skuteczności narodowych systemów szkolenia zawodowego (formalnego i nieformalnego) w  kontekście potrzeb rynku pracy, a także możliwościom włączania ruchu zawodowego do systemów ocen i walidacji programów szkoleniowych na poziomie przedsiębiorstwa i branży.

Trwałym rezultatem projektu jest wspólnie wydana broszura nt. Praktyczny przewodnik dotyczący motywacji pracowników do podwyższania kwalifikacji i umiejętności na podstawie doświadczeń Bułgarii, Macedonii, Polski i Hiszpanii.