+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     12  marca 2024 r. odbyło się statutowe posiedzenie Rady Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce. Przypominamy, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele Federacji Metalowców i Hutników, Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego wraz z Federacją „PS” , Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce. Konfederacja została powołana w celu usprawnienia sektorowej działalności ponadnarodowej, w tym do reprezentacji naszych struktur na forum

     Obrady prowadził Przewodniczący Konfederacji kol. Mirosław Grzybek  przedstawiając sprawozdanie z działalności  Konfederacji w 2023 r. oraz wyniki finansowe, a także zarys programu na rok bieżący wraz z propozycjami budżetowymi.           W roku ubiegłym przedstawiciele Konfederacji uczestniczyli w dwóch wydarzeniach: konferencji z udziałem organizacji związkowych regionu wschodniego ( z udziałem związków zawodowych ze Słowenii, Węgier, Polski. Czech i Słowacji. 11 kwietnia 2023 r. w Łańcucie  IndustriALL Global Union i industriAll Europe (przy udziale polskich związków zawodowych działających w przemyśle metalowym), zorganizowały w polskim mieście granicznym Łańcucie wspólne spotkanie strategiczne z trzynastoma ukraińskimi organizacjami związkowymi, aby zaplanować przyszłe działania w celu wzmocnienia jedności, solidarności i zaangażowania na rzecz Ukrainy. Uczestnicy zobowiązali się do dalszego informowania agencji międzynarodowych o wszystkich faktach, aby bronić swoich członków. IndustriALL Global Union i industriAll Europe będą współpracować z MOP w celu zorganizowania wspólnego wydarzenia w Kijowie w najbliższych miesiącach, aby kontynuować uzgodniony plan. Podczas spotkania omówiono również kwestię odbudowy Ukrainy w kierunku pokojowej i dostatniej przyszłości poprzez zrównoważoną gospodarkę z silnym sektorem produkcyjnym, który niegdyś stanowił podstawę gospodarki kraju. Uzgodniono, że będziemy wspólnie pracować nad wizją polityki przemysłowej w kontekście programu Just Transition, który będzie odgrywał ważną rolę wspierającą. ; 30 maja ub.r. w Salonikach  w Salonikach od była się śródokresowa konferencja przedstawicieli związków związkowych wchodzących  w skład IndustriAll Europe,  w której uczestniczyli  przedstawiciele Federacji METALOWCY, reprezentujący cała Konfederację. Ze względu na wysokie koszty udziału w spotkaniu kierownictwo ZZPE zrezygnowało w udziału.  W konferencji udział wzięło  450 krajowych delegatów reprezentujący  119 organizacji z 34 krajów, w tym po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele ukraiński związków.  W trakcie konferencji omówiono siłę związków zawodowych w czasach transformacji przemysłowej, wojny w Europie i wielu kryzysów. Prezydent Michael Vassiliadis otwierający wydarzenie, zaznaczył że obecna sytuacja w Europie jest najtrudniejsza od czasu powstania IndustriAll w 2012 roku. 

   W trakcie obrad zaakceptowano zmiany w kierownictwie Konfederacji – Federacja Chemików zmieniła skład władz wybierając na przewodniczącego kol. Andrzeja Krajewskiego, który zgodnie ze statutem Konfederacji objął funkcję wiceprzewodniczącego.

  W ostatnim punkcie obrad Rada Konfederacji przyjęła założenia do budżetu pozostawiając składkę na Konfederację na nie zmienionym poziomie i podnosząc składkę na INDUSTRIALL.