+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

    Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołała do zarządu spółki Arkadiusza Bąka, Marcina Idzika oraz Piotra Zawieję Nowi członkowie zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozpoczną pełnienie obowiązków 9 kwietnia 2024 r. – dodała kierownik działu komunikacji PGZ Beata Perkowska.  Jak podano w komunikacie Rada Nadzorcza oceniała kwalifikacje kandydatów do zarządu spółki, na podstawie wymagań określonych w ogłoszeniu. Wśród nich były: wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka zarządu/prezesa spółki, znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem członka zarządu/prezesa, na które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne.