+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

22 lutego 2019 r. obradowało w Warszawie wspólne Prezydium ZZPE i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”. Prezydium przyjęło Sprawozdanie z działalności ZZPE i Federacji za rok ubiegły, ale głównym tematem obrad była ocena stanu przygotowań do VIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego obu naszych struktur.  W tym  zapoznano się z uwagami organizacji zakładowych dotyczących  podziału mandatów i zaakceptowano zmiany liczby mandatów –  dodając po jednym mandacie  dla  MOZ  ZZPE z MESKO – Skarżysko – Kamienna,  MOZ w Hucie Stalowa Wola oraz ZOZ w PCO – Warszawa.  Oceniając przebieg kampanii wyborczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych zwrócono uwagę, iż  przychodzi fala zmian  gremiów kierowniczych, nowych przewodniczących wybrano w MOZ MESKO – Skarżysko Kamienna, ZOZ ZZPE w KOELNER – Fabryka Śrub – Łańcut,  ZOZ ZZPE WZM – Warszawa, a w kilkunastu organizacjach wybory odbędą się dopiero w marcu lub na początku kwietnia.  Sekretarz Związku zapoznał członków Prezydium z tokiem obrad komisji zjazdowej ds. programowych pod przewodnictwem kol. Anny Radzikowskiej, Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas przedstawił schemat organizacyjny Zjazdu oraz program jego finansowania. Zgodnie z ustaleniami część kosztów pokryje biuro Zarządu Krajowego ZZPE i Federacji, pełny kosztorys zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego i Rady Federacji.

   Ponadto Prezydium zapoznało się z projektami dokumentów przygotowanych na posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego naszego Związku, akceptując zmiany do regulaminu działania Sekcji i składu  delegacji Sekcji w Zespole Trójstronnym ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału, a także uchwałę o  powołaniu na p.o. Przewodniczącego Sekcji kol. Andrzeja Sypka.