+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      11 grudnia 2018 r. Przewodniczący Konfederacji ZZ Metalowców w Polsce kol. Mirosław Grzybek zwołał posiedzenie Rady, na którym rozważano możliwość jej dalszego działania po likwidacji jednej z federacji należącej do Konfederacji ( chodzi o Federację Hutniczych Związków Zawodowych, która została rozwiązana po połączeniu z Federacją „Metalowcy” ) oraz zawieszeniu członkostwa przez ZZPE.  Zebrani uznali, iż należy podjąć wysiłki na rzecz jej utrzymania, ale w zmienionej i rozszerzonej formule „Konfederacji Przemysłu” z udziałem innych federacji działających w sektorze przemysłu przetwórczego. Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący ZZPE stwierdził, iż działalnie w dotychczasowej formule nie spełniło oczekiwań i założeń z jakimi tę Konfederację tworzyliśmy, więc ZZPE wyklucza swój udział w dotychczasowym kształcie. Sekretarz Generalny Konfederacji kol. Bogdan Kaczmarek zobowiązał się do przygotowania nowych założeń i nowych dokumentów organizacyjnych, ale Rada, obradująca w okrojonym składzie,  nie podjęła jakichkolwiek dalszych zobowiązań finansowych.