+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

21 września 2018 r. obradowała Rada Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania był prezentacja  projektu ustawy budżetowej Polski na rok 2019 oraz  dyskusja nad działaniami rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa polskiego. Według przedstawicieli rządu w przyszłym roku budżet MON wzrośnie o 3,5 miliarda złotych, a wydatki na obronność Państwa wyniosą zakładane 2% budżetu Państwa. W obradach uczestniczył rzewodniczący ZZPE Stanisław Janas.