+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      22 stycznia 2021 r. bezpośrednio po spotkaniu z Prezesem PGZ  ( relację ze spotkania  przekazaliśmy  odrębnej notatce przesłanej w dniu 23.01.br.)  czteroosobowe kierownictwo Związku i Federacji  : Stanisław Janas, Andrzej Sypek, Zdzisław Wysocki i Adam Jarosiński spotkali się w biurze ZZPE w celu :

 1/ podsumowania spotkania z  kierownictwem PGZ ;

2/ oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w spółkach, w tym głównie zbrojeniowych, w świetle narastających napięć w kilku co najmniej przedsiębiorstwach i konfliktów organizacji związkowych z zarządami spółek ;

3/ analizy postulatów i wniosków przesłanych administracji ( w tym resortom obrony oraz aktywów państwowych i kancelarii premiera) w prowadzonej od września przez Związek  i Sekcję krajową Przemysłu Zbrojeniowego akcji protestacyjnej  ;

4/ przeglądu postulatów wyartykułowanych w trakcie obrad Rady Sekcji we wrześniu ub.r. i ich możliwych realizacji w okresie drugiego półrocza 2020 r.

     Oceniając efekty spotkania z Prezesem PGZ uznano zgodnie , iż do jego pozytywów należy zaliczyć zobowiązanie szefa Polskiej Grupy Zbrojeniowej w sprawie konieczności przeprowadzenia szybkiej kontroli w MESKO – Skarżysko Kamienna i BUMAR – ŁABĘDY. Obie kontrole odbędą się na nasz wniosek,  postawiony w trakcie spotkania w PGZ.

   W MESKO, według oświadczenia Związku, dochodzi do olbrzymich przerostów kadrowych (ponad stu pracowników to dyrektorzy i kierownicy), zaś w Łabędach  ma miejsce  dyskryminacja naszego Związku po oskarżeniu  pani Prezes o  łamanie prawa  oraz na szkodę spółki.

  Jakie będą wyniki kontroli trudno przesądzać,  ale konflikt na linii Prezesi spółek – związki zawodowe wyklucza możliwość porozumienia.  Tu musi wkroczyć nadzór  –  jeśli nie prokurator.

     Zakończony przed miesiącem rok 2020  był wyjątkowo trudny, stwierdził Przewodniczący ZZPE, ale sytuacja  spółek PGZ jest  w zasadzie stabilna, były zamówienia,   nie było większych przestojów z powodu epidemii, plany w zasadzie zostały zrealizowane, przy czym niektóre ze spółek  otrzymały dodatkowe zamówienia z MON – występowaliśmy o to serii pism do min. Błaszczaka – co pozwoliło  na uniknięcie przestojów i zwolnień pracowników. (to jeden  z naszych zrealizowanych postulatów ! )

     Niepokojący lub wręcz bulwersujący załogi jest głównie styl zarzadzania co poniektórych prezesów, stwierdziliśmy  i dlatego też z dezaprobatą przyjęliśmy oświadczenie Prezesa Kensboka,  iż ten „nie będzie ingerował w styl zarządzani przedsiębiorstwami”.

   Narastające konflikty pokazują, iż nasze sygnały z września ub.r. były racjonalne i prawidłowo oceniające sytuację społeczną.  Załogi mają dość  byle jakiego zarządzania przez prezesów  z politycznej łapanki i nie mających bladego pojęcia o specyfice branży zbrojeniowej. Mają dość zatrudniania „fachowców od siedmiu boleści” przychodzących           na chwilę, by zaraz odejść z sutą odprawą.  Mają dość łamania zasad i regulaminów , by premiować tylko „swoich”. W takiej atmosferze coraz trudniej prowadzić jakikolwiek dialog. 

   Przystępując do analizy  losów naszych postulatów kierownictwo stwierdziło, iż trzeba, w możliwie najbliższym czasie zwołać posiedzenie Rady Sekcji ,  trzeba szerszej oceny związkowej, by prześledzić , na poziomie wielu przedsiębiorstw, czy lub  jak rozwiązuje się  problemy  zgłoszone przez ruch zawodowy. Przypominamy, że ważą się losy głównych programów  zbrojeniowych, w tym programu  NAREW, zaś  spółki mocno odczuwają skutki „walki pod dywanem” poszczególnych frakcji układu rządzącego ( vide oskarżenia w stosunku do FB Radom ).