+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl
Wspólne działanie w celu obrony miejsc pracy w naszych spółkach, przyniosło wstępne rezultaty. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawiesił wykonanie przez Zarządy Spółek, rekomendacji podjęcia uchwał dotyczących m. in. likwidacji miejsc pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach prawnych oraz zakupów.
Pragniemy podziękować wszystkim załogom za determinacje oraz wsparcie naszej akcji protestacyjnej. Wspólnie osiągnęliśmy blokadę działań Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ni…

Zobacz więcej
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst