+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

15 września 2018 r. Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas wraz z Sekretarzem Związku Adamem Jarosińskim spotkali się z członkami niedawno wybranego Zarządu Organizacji Zakładowej ZZPE w Warszawskich Zakładach Mechanicznych : Przewodniczącym ZOZ kol. Krzysztofem Hnidziukiem oraz Sekretarzem kol. Anetą Rosłaniec.  WZM od przeszło roku pracuje w nowej siedzibie położonej w Jawczycach  i – zdaniem kol. Hnidziuka  – zgłaszane wcześniej problemy z dojazdem, wentylacją hal w lecie czy niedogrzaniem w zimie, zostały praktycznie rozwiązane, a do Firmy wracają pracownicy, którzy nie akceptowali zmiany siedziby i  odeszli. .Poprawa warunków pracy i stopniowe usuwanie niedoróbek budowlanych wpłynęło korzystnie na stosunki pracy. Obecnie w przedsiębiorstwie, które po nieudanych próbach prywatyzacji, ciągle jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, jest zatrudnionych ok. 250 osób , z których. 16% należy do naszego Związku.