+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dniach 20-22 Września 2023 roku w ośrodku AMW REWITA w  Ryni pod Warszawą, odbył się Ogólnopolski Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.

     Prawie stu delegatów, reprezentujących organizacje zakładowe z 30 przedsiębiorstw produkujących na rzecz obronności kraju, wybrało nowe władze Sekcji Krajowej (SKPZ), zatwierdziło zmiany do regulaminu oraz określili na  nowo cele działania wobec pojawiających się konfliktów w przedsiębiorstwach na linii : zarządy – związki zawodowe skupione w OPZZ, a także narastające napięcia

w kontaktach z Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.  Warto dodać, że Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE reprezentuje interesy ¼  pracowników całej Grupy zatrudnionych w 2/3 przedsiębiorstw PGZ S.A

 

  Poniżej przedstawiamy pełny skład nowo wybranych władz Sekcji

Przewodnicząca – Anna Radzikowska ( pełni jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego ZZPE i przewodniczy ZOZ ZZOE w PCO  S.A.– Warszawa)

Wiceprzewodniczący – Kacper Starzec  ( przewodniczący  ZOZ ZZPE w DEZAMET S.A. w Nowej Dębie)

– Wiceprzewodnicząca – Justyna Rudzka ( Sekretarz MOZ ZZPE w BUMAR – ŁABĘDY S.A.  w Gliwicach )

Członkowie  Prezydium

– Tomasz Strzecha

–  Joanna Harwin

– Waldemar Woźny

– Stefan Sulikowski

Zgodnie z przyjętym przez delegatów regulaminem Sekcja nie powołała odrębnej komisji rewizyjnej powierzając obowiązki nadzoru Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.