+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek (5.03.2024) pierwszą w historii Unii Europejskiej strategię na rzecz przemysłu obronnego (EDIS). Definiuje ona cel, jakim jest osiągnięcie gotowości przemysłu obronnego w Unii Europejskiej” w nowych warunkach geostrategicznych.

      W strategii przedstawiono wyzwania, przed którymi stoi obecnie europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora zbrojeniowego, a także sposoby na lepsze wykorzystanie jej potencjału. Aby zwiększyć potencjał i wydajność europejskiego przemysłu obronnego, państwa członkowskie – zdaniem KE – muszą „inwestować więcej, lepiej, wspólnie i w Europie”. Definiując cele, jakie należy osiągnąć, Komisja zwraca szczególną uwagę na: wspieranie skuteczniejszego określenia zbiorowego zapotrzebowania państw członkowskich na uzbrojenie; zapewnienie dostępności wszystkich produktów obronnych poprzez rozwijanie i wspieranie bazy przemysłowej; zapewnienie wsparcia z budżetów krajowych i unijnych na dostosowanie europejskiego przemysłu obronnego do nowego kontekstu bezpieczeństwa.

    Strategia m.in. zachęca państwa członkowskie UE, by do 2030 r. realizowały co najmniej 40 proc. zakupów uzbrojenia poprzez wspólne zamówienia. Postuluje też, by do 2030 r. wartość wewnątrzunijnego handlu obronnego stanowiła co najmniej 35 proc. wartości unijnego rynku zbrojeniowego. KE chciałaby też, by do 2030 r. 50 proc. budżetów krajów unijnych na uzbrojenie realizowano w UE, a do 2035 r. – 60 proc.