+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      22 maja 2023 r. obradował 2 Warszawie branżowy Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych z udziałem min. Marcina Ociepy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli strony społecznej, w tym reprezentanci naszego Związku : Małgorzata Halicka, Ryszard Kądziołka, Andrzej Sypek, Zbigniew Wysocki i Stanisław Janas. Polską Grupę Zbrojeniową reprezentowali dwaj członkowie Zarządu : Krzysztof Sola i Marcin Wierzchowski, Związek Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego jej szef Henryk Łabędź.

     Trzygodzinne spotkanie, poświęcone dość szczegółowej prezentacji aktualnych i potencjalnych zamówień składanych przez resorty siłowe ( w tym głównie MON )  prezentowane przez  przedstawiciela Agencji Uzbrojenia strona społeczna przyjęła z aprobatą. Zasadniczo wszystkie przedsiębiorstwa zbrojeniowe mają  w pełni wykorzystywane moce produkcyjne,  tym niemniej  w trakcie dyskusji  Przewodniczący ZZPE w MESKO S.A. Zbigniew Wysocki protestował przeciwko brakowi zamówień MON na amunicję małokalibrową – przedstawiciel  MON obiecał dokonanie przeglądu zamówień i szybką reakcję.

   Prezentacja MON dotycząca zakupów oraz dyskusja dotyczyła głownie broni pancernej i amunicji, kwestię rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego zgłaszali przedstawiciele strony społecznej z PZL ŚWIDNIK i PZL MIELEC, ale MON uchylał się od konkretnych odpowiedzi.

   Kończąc spotkanie strona społeczna zespołu trójstronnego – na wniosek kol. Janasa i Sypka – przyjęła stanowiska w sprawie utrzymania dotychczasowej produkcji  ( w tym czołgów, i armatohaubic w przedsiębiorstwach, które je produkowały lub obecnie produkują. Stanowisko dotyczyło głównie sprzeciwu wobec przenoszenia linii produkcyjnych armatohaubicy KRAB ze Stalowej Woli do Gliwic   i wskazania nowego miejsca produkcji czołgów z pominięciem ich tradycyjnego producenta tj. BUMARU – ŁABĘDY S.A.