+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      Na zaproszenie  Dariusza Skwarka –  Przewodniczącego Zakładowej Organizacji ZZ KONTRA w BUMARZE – ŁABĘDY` S.A.   Przewodniczący ZZPE Maciej Ostrowski wraz z Przewodniczącą Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE Anną Radzikowską i Sekretarzem Związku Krzysztofem Krzemińskim spotkali się w dn. 9 .02.2024 r. z zarządem ZOZ KONTRA  w BUMARZE -ŁABĘDY

     W trakcie wizyty  kierownictwo ZZPE spotkało się z Prezeską Zarządu p. Edytą Szymańską pełniącą te funkcję od 2021 r., która przedstawiła sytuację ekonomiczno–produkcyjną Firmy poświęcając przy okazji sporo miejsca na opis kolorowej  przyszłości BUMAR -u – ŁABĘDY, co kłóciło się nieco z  perspektywą rychłej zmiany nie tylko w Zarządzie PGZ S.A.,  ale również w spółkach zależnych, więc trudno dzisiaj wyrokować, czy plany przedstawione przez Panią Prezes będą realizowane przez nowe władze.

    Wizyta była pokłosiem akcesu ZOZ KONTRA do Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego i przyjęcia jej w wyniku akceptacji wniosku przez Radę SKPZ w dniu 8 grudnia 2023 r.  Przypominamy, że KONTRA działa w strukturach OPZZ i jej akces do SKPZZ był naturalną konsekwencją tendencji do wzmacniania głosu związkowego poprzez budowanie silniejszych   i rozleglejszych struktur w „zbrojeniówce”.