+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Związki zawodowe z Huty Stalowa Wola deklarują podjęcie zdecydowanych działań w celu obrony realizacji programów samobieżnego moździerza „Rak”, samobieżnej armatohaubicy „Krab” oraz nowego pływającego BWP „Borsuk” w ich zakładzie. Przedstawiciele związków krytykują politykę Inspektoratu Uzbrojenia i obawiają się o utratę zamówień związanych z tymi programami oraz miejsc pracy. Jednocześnie trwa konflikt między HSW a zakładami Bumar-Łabędy, choć oba podmioty są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Związkowcy ze Stalowej Woli idą na wojnę z Inspektoratem Uzbrojenia