+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

6 lutego 2020 r. Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o zmianach w organach spółki. Odwołano dotychczasowego prezesa i zarząd, a do Rady Nadzorczej został powołany Michał Pietrzyk. Rada Nadzorcza podjęła też uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska w zarządzie spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGZ podjęło decyzję o zmianach w radzie nadzorczej i zarządzie spółki. Do rady nadzorczej powołany został Michał Pietrzyk.

Jednocześnie odwołani zostali dotychczasowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik, który kierował spółką od września 2018 roku. Decyzją Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu oddelegowany został Andrzej Kensbok.

Równolegle zdecydowano o odwołaniu dwóch dotychczasowych członków zarządu, powołanych do spółki w 2018 roku: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Do zarządu PGZ Rada oddelegowała Michała Pietrzyka, pełniącego obowiązki członka zarządu.

Jednocześnie, jak podaje PGZ, Rada Nadzorcza „podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A”.

To już kolejna zmiana w kierownictwie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ostatnim czasie. 26 stycznia ze stanowiska wiceprezesa odwołany został Sebastian Chwałek, który następnie objął stanowisko wiceministra obrony odpowiedzialnego m.in. za modernizację techniczną Sił Zbrojnych. Z kolei z dniem 29 stycznia do Rady Nadzorczej powołany został Andrzej Kensbok, obecnie pełniący obowiązki prezesa PGZ.

Z kolei Michał Pietrzyk, powołany do Rady Nadzorczej PGZ i pełniący obowiązki członka zarządu od 2003 roku był związany z Grupą PGNiG. W latach 2006-2016 był zastępcą dyrektora departamentu ekonomicznego spółki. W lutym 2016 objął stanowisko dyrektora ekonomicznego PGNiG, a od przełomu 2016 i 2017 roku był wiceprezesem zarządu spółki ds. finansowych. Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

( inf.  Defence 24)