+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      6 marca 2024 r.  na Nadzwyczajnym Zjeździe, zwołanym na wniosek Zarządu i komisji rewizyjnej  Związku Zawodowego Pracowników  PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, ponad sześćdziesięciu delegatów  (reprezentujących ok. pięciuset członków ZOZ ) zdecydowało o odwołaniu dotychczasowego Przewodniczącego Związku, kol. Józefa Srokę i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu Związku i na funkcję Przewodniczącego, powierzając ją  kol. Waldemarowi Woźnemu.

    Obrady Zebrania Delegatów prowadził przewodniczący Federacji LiSMEPICH „Przemysł Specjalny” kol. Maciej Ostrowski ,zwracają uwagę na przestrzeganie wszystkich procedur ustawowych i statutowych oraz wpływając tonująco na nastroje części delegatów, zgłaszających zastrzeżenia do stylu pracy i jej efektów ustępującego przewodniczącego. Kończąc zebranie kol. Ostrowski  podziękował za kilkuletnią współpracę Józefowi Sroce i zwrócił się z do delegatów z apelem o utrzymanie dla ustępującego przewodniczącego ochrony wynikającej z art. 32 pkt 1. ustawy o związkach zawodowych. Zarząd przychylił się do  wniosku Przewodniczącego Federacji, uznając za zasadną konieczność ochrony kończącego pracę w Zarządzie Związku Przewodniczącego aż do jego przejścia na emeryturę, czyli praktycznie do końca kadencji władz związkowych.  Kol. Józef Sroka nadal pozostaje członkiem Rady Federacji na szczeblu krajowym oraz wchodzi w skład wspólnego Prezydium Związku i Federacji.

    Warto nadmienić, iż wniosek Zarządu ZOZ w PSO MASKPOL  S.A. o odwołanie przewodniczącego wywołał w przedsiębiorstwie spore zamieszanie, gdyż Prezes uznał, iż brak pełnomocnej reprezentacji Związku do negocjacji w sprawie podwyżek płac  jest idealnym powodem do ich odłożenia – do dziś o dwa miesiące.