+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

         W obliczu zmian, które wprowadza aktualny zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, grożących totalnym chaosem w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej   20 sierpnia 2021 r. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego  ZZPE – grupująca związki Zawodowe z przeważającej większości spółek    Polskiej Grupy Zbrojeniowej – podjęła decyzję o AKCJI PROTESTACYJNEJ  w celu niedopuszczenia do przeprowadzania dalszego procesu konsolidacji i tworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych , grożących destabilizacją procesów produkcyjnych , zwolnieniami pracowników i podniesieniem kosztów wytwarzania !

    Akcja protestacyjna będzie prowadzona w systemie narastającym. Rozpocznie się od oflagowania przedsiębiorstw, poinformowania załóg  o skutkach przeprowadzanych przez Zarząd PGZ S. A. zmian, w tym zwłaszcza skali możliwych wypowiedzeń warunków pracy i zwolnień pracowników. W przypadku braku reakcji ze strony Zarządu PGZ S.A. akcja nasili się z wykorzystaniem wszystkich prawnie dopuszczalnych form protestu ze strajkiem włącznie.

    Przypominamy, że powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych to już piąta próba powołania centralnego systemu zarządzania spółkami przez Zarząd PGZ  (i jej poprzedników : BUMAR oraz PHO). Wszystkie zakończyły się klęską jej twórców.

    Zarząd PGZ przystąpił do procedury przekazywania części pracowników ze spółek do PGZ. Cały proces jest toczony pod groźbą zwolnienia w przypadku braku zgody na przejście do nowego pracodawcy !  Nie określa przy tym warunków pracy, miejsca jej wykonywania, kusząc za to możliwymi podwyżkami płac.

     Nie ma i nie będzie zgody  na tego typu działania, niezgodne nie tylko z etyką pracowniczą i poczuciem sprawiedliwości społecznej, ale też balansujących na granicy prawa.