+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

17 września 2019 r. na wniosek Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” resort MPIPS zorganizował, w porozumieniu  z Sekretarzem Stanu MON min. Markiem Łapińskim  posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych z udziałem wszystkich stron dialogu, w tym stałej reprezentacji Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE w osobach : Andrzej Sypek, Krzysztof Mirowski, Krzysztof Kulesza, Lech Pożoga, Zbigniew Wysocki . Ze względu na tematykę  zaproponowaną  w porządku obrad, w tym punkt dotyczących modernizacji śmigłowców oraz zakupu samolotów F-35  i zakupu  Zakładu Napędów Lotniczych Rzeszowie  przez Grupę PGZ  , zaproszono również kolegów  z przemysłu lotniczego .

    W porządku obrad znalazły się równie: przedstawienie stanu realizacji projektu HOMAR i  NAREW oraz offsetu związanego z tymi kontraktami ; Ocena stanu realizacji programu WUSŁA , w tym informacja o szacowanych kosztach i przewidywanym udziale przemysłu krajowego. Udzielono również odpowiedzi w sprawie pytań  strony związkowej, a dotyczących dokapitalizowania Grupy PGZ oraz opracowania Rządowego Programu Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego.

   Uczestniczący w  obradach  Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas zapytał o celowość zakupu aż 32 samolotów  F-35 wskazując, iż zdaniem ekspertów do obrony polskiego nieba wystarczy co najwyżej 12,zaś ogromny koszt ich zakupu może spowodować  zmniejszenie zamówień dla  krajowego przemysłu obronnego. Odnosząc się do tej wypowiedzi min. Łapiński stwierdził enigmatycznie, iż mamy różnych ekspertów i różne opinie.

    Całe obrady trwały niespełna półtorej godziny, a dyskusję ograniczył  brak czasu strony rządowej.